ورود يکشنبه ، 26 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر امور آموزشی
  • نام : فاضل
  • نام خانوادگی : عباسی
  • سمت : مدیر آموزش
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی :
  • رشته تحصیلی: علوم و حدیث قرآنی
  • محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :