ورود يکشنبه ، 26 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
کارگزینی هیات علمی
  • نام : مجید
  • نام خانوادگی :دولتخواه
  • سمت : مسئول کارگزینی هیات علمی
  • تحصیلات :  لیسانس
  • مرتبه علمی :
  • رشته تحصیلی:
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :