ورود سه شنبه ، 29 اسفند ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
امور اداری

نام : محمدرضا
نام خانوادگی:یزدانی
سمت : مدیر امور اداری
تحصیلات : کارشناسی
مرتبه علمی : -
رشته تحصیلی: معارف اسلامی
محل اخذ مدرک :
تلفن تماس : 2239933-0721
پست الکترونیک :