ورود يکشنبه ، 26 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
امور مالی
  • نام : علی
  • نام خانوادگی : عباسی
  • سمت : مدیر امور مالی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: حسابداری
  • محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :