ورود چهارشنبه ، 9 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
معاونت پژوهشی
 
  • نام : محمد حسین
  • نام خانوادگی : مرحمتی زاده
  • سمت : معاون پژوهشی
  • تحصیلات : دکتری تخصصی
  • رشته تحصیلی: دامپزشکی
  •  محل اخذ مدرک : علوم و تحقیقات تهران
  •  مرتبه علمی : استادیار
  •  تلفن تماس : 42239933-071
  •  پست الکترونیک :
  •