ورود يکشنبه ، 26 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر طرح و برنامه و بودجه
  • نام : رحیمه
  • نام خانوادگی : خضری مطلق
  • سمت : مدیر طرح و برنامه و بودجه
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: جانورشناسی
  • محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
  • تلفن تماس :40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :