ورود پنجشنبه ، 28 شهريور ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
اداره فناوری اطلاعات(ICT)
  • نام : مهدی
  • نام خانوادگی : مرادی
  • سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تحصیلات : مهندسی کامپیوتر
  • رشته تحصیلی: نرم افزار
  • محل اخذ مدرک :دانشگاه آزاداسلامی نجف آباد
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک : moradi@kau.ac.ir