ورود پنجشنبه ، 30 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
همایش ها
عنوان همایشتاریختعداد بازدید 
نشست تخصصی طراحی معماری و معماری پایدار1394/09/082645http://kau.ac.ir/tabid/140/Conferences/578/ID/1147/Default.aspx
فراخوان ارائه طرح جهت مقبره شهدای گمنام1395/03/252039http://kau.ac.ir/tabid/140/Conferences/578/ID/1223/Default.aspx
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق 1858http://kau.ac.ir/tabid/140/Conferences/578/ID/1278/Default.aspx
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مهندسی پزشکی 1665http://kau.ac.ir/tabid/140/Conferences/578/ID/1279/Default.aspx