ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهامتحانات روز سه شنبه 17 دی ماه واحد کازرون در تمام رشته ها و مقاطع لغو شد
شرحدانلود
فایل
تاریخ1398/10/16
بازدید87