ورود دوشنبه ، 27 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهثبت درخواست های نقل و انتقالات دانشجویی
شرح

ثبت درخواست های نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول ۹۸/۹۹از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۸ لغایت ۹۸/۰۴/۱۸ از طریق سامانه منادا (https://monada.iau.ir) انجام می شود .

فایل 
تاریخ1398/02/29
بازدید69