ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهقابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه دانشجویی در مهرماه سال98-1397
شرحجهت اطلاع از شرایط پذیرش در خوابگاه فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.
فایل
تاریخ1397/06/27
بازدید2465