ورود دوشنبه ، 30 دي ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهتخفیف شهریه 2/5 درصدی :با انتخاب واحد در زمان مقرر ( از 10شهریور ماه لغایت 21 شهریو 97 ) در رشته ها و مقاطع مختلف می توانیداز تخفیف 2/5 درصدی شهریه ثابت بهره مند شوید.
شرح

دانلود

فایل
تاریخ1397/06/10
بازدید723