ورود چهارشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1396
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهاطلاعیه بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحانات مورخ های 20 و 21 و 22 که لغو گردیده است بشرح ذیل برگزار می گردد.
شرح

برای اطلاع از زمانبندی امتحانات فایل پیوست را دانلود نمایید.

فایل
تاریخ1395/10/25
بازدید827