ورود يکشنبه ، 31 تير ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
قابل توجه دانشجویان رشته های علوم پزشکی واحد کازرون1396/10/04453http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1341/Default.aspx
اطلاعیه مهم دانشجویی1396/03/16750http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1289/Default.aspx
راه اندازی کتابخانه دیجیتال1395/10/11624http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1263/Default.aspx
آمادگي فصلنامه گروه دارويي كيميا فام جهت دريافت و چاپ مقالات در زمينه داورهاي دام و طيور1394/04/061075http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1108/Default.aspx