ورود چهارشنبه ، 9 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
دانشکده علوم پایه
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
شرایط چاپ و تشویقی کتاب در واحد کازرون1395/11/201606http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1273/Default.aspx
اطلاعیه و فرمهای پژوهانه و ترفیع و پژوهشگر برتر تا مورخ 95/08/201395/08/081577http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1250/Default.aspx
اطلاعیه نخبگان جهت تکمیل فرم و ارسال به دفتر پژوهشی1395/04/231690http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1228/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جهت افزایش نمره پایان نامه1395/03/101709http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1218/Default.aspx
اعلام ترجمه كتاب 1394/09/052254http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1146/Default.aspx
شرايط جديد دريافت تشويقي و امتياز مقالات1394/08/242213http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1145/Default.aspx
بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال 941394/07/182562http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1139/Default.aspx
منابع امتحان جامع علوم پایه1393/06/023292http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/304/Default.aspx
ردیفنام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCVسوابق پژوهشیعکس 
15حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/2058.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/890/Default.aspx
19اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیر  http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/894/Default.aspx
54باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/267.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/928/Default.aspx
65جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیر  http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/939/Default.aspx
71مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/351.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/945/Default.aspx
صفحه 1 از 2اولین   قبلی   [1]  2  بعدی   آخرین   
عنوان فایلتاریخفایل
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه پزشکی و مجوز اولیه دفاع1397/05/25
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24
فرمهاي دفاع از پايان نامه و پروپوزال1395/04/21
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13
بخشنامه ماموریت اعضای هیات علمی1395/02/27

معرفی دانشکده علوم پایه ...