ورود يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
دانشکده فنی و مهندسی
 
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
شرایط چاپ و تشویقی کتاب در واحد کازرون1395/11/20146http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1273/Default.aspx
اطلاعیه و فرمهای پژوهانه و ترفیع و پژوهشگر برتر تا مورخ 95/08/201395/08/08280http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1250/Default.aspx
برگزاری کارگاه کارآفرینی سری دوم 95/06/25 جهت تمامی رشته ها و مقاطع1395/06/23520http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1219/Default.aspx
اطلاعیه نخبگان جهت تکمیل فرم و ارسال به دفتر پژوهشی1395/04/23394http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1228/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جهت افزایش نمره پایان نامه1395/03/10444http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1218/Default.aspx
اعلام ترجمه كتاب 1394/09/05950http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1146/Default.aspx
شرايط جديد دريافت تشويقي و امتياز مقالات1394/08/24918http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1145/Default.aspx
اعلام زمان تمديد پايان نامه كارشناسي ارشد و دامپزشكي در نيمسال 1 و 21394/08/05925http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1142/Default.aspx
بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال 941394/07/181119http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1139/Default.aspx
آخرين زمان جهت دفاع پايان نامه رشته پزشكي 871394/06/28914http://kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1133/Default.aspx
ردیفنام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCVسوابق پژوهشیعکس 
180پیربنیهمحمد امینمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهA-Files/cv-asatid/610183.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1040/Default.aspx
174تقی زاده مهدیالکترونیک دکترامربیبورسیهفنی و مهندسیبلهA-Files/cv-asatid/349.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1034/Default.aspx
172جمالیجاسمبرق مخابراتدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهA-Files/cv-asatid/2292.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1032/Default.aspx
166قنبریانمحمد مهدیبرق قدرتدانشجوی دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهA-Files/cv-asatid/2107.jpg http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1027/Default.aspx
164کیوانیحمیدبرق الکترونیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهA-Files/cv-asatid/2068.pdf http://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1025/Default.aspx
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   [1]  بعدی   آخرین   
عنوان فایلتاریخفایل
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13
فرمهاي مربوط به پروپوزال و دفاع از پايان نامه1395/04/09
بخشنامه ماموریت اعضای هیات علمی1395/02/27
بخشنامه تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی1395/02/27
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و مراکز رشد1395/02/22
ابلاغ و راهنمایی تهیه و معرفی شرکتهای دانش بنیان1394/12/09
بخشنامه حمایت ویژه از انتشار مجله های علمی1394/12/09

معرفی دانشکده فنی و مهندسی ...