ورود دوشنبه ، 4 ارديبهشت ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
ریاست واحد
  • نام : عبدالحمید
  • نام خانوادگی : فرزانه
  • سمت : سرپرست واحد
  • تحصیلات : دکترای تخصصی
  •  مرتبه علمی : استادیار
  • رشته تحصیلی:فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • محل اخذ مدرک :علوم و تحقیقات مشهد
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :reyasat@kau.ac.ir