بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از روز قدس
Posted on خرداد 19, 1397 09:42

معاونت فرهنگی دانشجویی و بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی کازرون هم در بیانیه ای حمایت خود را از گرامیداشت روز قدس و حقوق مردم مظلوم فلسطین اعلام و مردم و دانشگاهیان را به حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از روز قدس

معاونت فرهنگی دانشجویی و بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی کازرون هم در بیانیه ای حمایت خود را از گرامیداشت روز قدس و حقوق مردم مظلوم فلسطین اعلام و مردم و دانشگاهیان را به حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: راهبرد امروز امت اسلام در مورد مساله فلسطین، شناخت دشمن و مقابله با نقشه ها و شیوه های او، مجاهدت برای بی اثر کردن ضربه ها و دشمنی های دشم، اتحاد و برابری در زیر لوای توحید، شناخت صحیح اسلام ناب و تبلیغ آن و پشتیبانی جدی و همه جانبه از فلسطین است.

ما استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کازرون با لبیک به ندای ملکوتی امام راحل و حمایت کامل از مردم فلسطین و نیروهای مقاومت علیه اسرائیل و بیعت مجدد با رهبر آزاده و شجاع و دوراندیش و انقلابی ایران یعنی حضرت امام خامنه ای زید عزه العالی، اعلام می کنیم که تنها راه حل فلسطین، بازگشت فلسطینی ها به سرزمین های خود و اخراج صهیونیستها از آنجاست و این مهم جز با مقاومت امکان پذیر نیست.

از همه دانشگاهیان و آحاد ملت دعوت می کنیم تا همگام با سایر مسلمانان جهان در آزمون سترگ و آوردگاه بزرگ روز جهانی قدس شرکت کنند.