برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارتباط دین با سیاست در واحد کازرون
Posted on ارديبهشت 09, 1397 12:21

کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارتباط دین و سیاست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بر گزارشد.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارتباط دین با سیاست در واحد کازرون

 

کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارتباط دین و سیاست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بر گزارشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در این کرسی آزاد اندیشی یکی از دانشجویان بعنوان مخالف ایده جدایی دین از سیاست بیان کرد: «واژه سکولاریسم در لغت به معنی جامعه بدون دین و مفهوم لائیسیته آن نخستین بار در فرانسه مطرح شده است و در سکولاریسم فقط ارزش‌های مادی در نظر است و هدف اثبات ارزش‌ها با استفاده از علوم تجربی است.»

وی افزود: «غربی‌ها با استناد به سخنان بزرگان و روشن فکران خودشان در نیمه دوم قرن نوزدهم دین را بطور کامل از سیاست جدا کردند و مبانی سکولاریسم، علم گرایی، اثبات با علم عقل گرایی و عدم دخالت دین در سیاست اثبات شده است.»

دانشجوی دیگری نیز در این نشست گفت: «ریشه جدایی دین از سیاست به قرون وسطی بر می‌گردد و در آن جوامع دین به سیاست احتیاج دارد، اما سیاست به دین نیازی ندارد.»

علی اکبر عارف معاون فرهنگی دانشجوئی واحد کازرون در نتیجه‌گیری این بحث با قدردانی ازحضور دانشجویان، خواهان افزایش و مشارکت بیشتر در این مناظرها شد.