مناظره دانشجویی نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون برگزارشد
Posted on ارديبهشت 26, 1396 08:58

دانشجویان مناظره کننده واحد کازرون در قالب دو گروه مدافع و منتقد عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتمایی و اقتصادی به بحث و نظر پرداختند.
دانشجویان مناظره کننده واحد کازرون در قالب دو گروه مدافع و منتقد عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتمایی و اقتصادی به بحث و نظر پرداختند.
دانشجویان مناظره کننده واحد کازرون در قالب دو گروه مدافع و منتقد عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتمایی و اقتصادی به بحث و نظر پرداختند.
مناظره دانشجویی نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون برگزارشد

 

دانشجویان مناظره کننده واحد کازرون در قالب دو گروه مدافع و منتقد عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتمایی و اقتصادی به بحث و نظر پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، این مناظره دانشجویی با موضوع نقدوبررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به همت بسیج دانشجویی و با حضور جمعی ازدانشجویان منتقد و موافق عملکرد چهارساله دولت یازدهم برگزار شد.

دانشجویان مخالف با انتقاد و مطرح کردن مسائل مربوط به عملکرد سیاست‌های خارجی و داخلی دولت در مدت چهارسال گذشته با دفاع دانشجویان اصلاح طلب همراه بود.